Annantalon Japanipäivä 2018

Syksyllä järjestetään 16. Japani-päivä eli sunnuntaina 9.9.2018.

Pääpaino on Japanin monitahoisen kulttuurin sekä Japaniin liittyvän yhdistystoiminnan esittelemisessä entiseen tapaan.

Julkaistu kohteessa