Nihon Kobudo Kyokai 43rd enbu

The 43rd annual Nihon Kobudo Kyokai Demonstration 2.2.2020 at Nippon Budokan.
Sunday 10:30-16:00
Place: Nippon Budokan, 3-20-1 Ayase, Adachi-ku, Tokyo, Japan.
Admission fee: 500 yen for general public
Participating schools:
 • Ogasawara Ryu
 • Shinto Muso Ryu
 • Taisha Ryu
 • Shibukawa Ryu
 • Suio Ryu
 • Masaki Ryu
 • Shojiitsu Kenri Kataichi Ryu
 • Kinkai Ryu Karate/Kobudo
 • Ryukyu Kobujutsu
 • Shingetsu Muso Yanagi Ryu
 • Kanshin Ryu
 • Unkou Ryu
 • Hozoin Ryu
 • Bokuden Ryu
 • Takenouchi Ryu
 • Yagyu Shingan Ryu
 • Kashima Shinden Jikishinkage Ryu
 • Nito Shinkage Ryu
 • Tendo Ryu
 • Enshin Ryu
 • Shinto Munen Ryu
 • Daito Ryu
 • Jikishinkage Ryu
 • Noda-ha Niten Ichi Ryu
 • Owarikan Ryu
 • Kiraku Ryu
 • Kashima Shinto Ryu
 • Araki Ryu
 • Itosu Ryu Karate
 • Hasegawa Ryu
 • Tatsumi Ryu
 • Toda-ha Buko Ryu
 • Kanemaki Ryu
 • Wado Ryu
 • Ono-ha Itto Ryu
 • Iga Ryuha Katsushin Ryu
 • Mirishige Ryu
Program

Julkaistu kohteessa